• Policy

  POLICY NYA MEDLEMMAR

  MÅL

  Gruvbergets kabelvision ska ansluta nya medlemmar.

  SYFTE

  För att kunna hålla ner kanalkostnader.

  För att kunna hålla ner underhållskostnad.

  Riktlinjer vid anslutning

  Fastighetsägaren svarar för att gräva ner ” husservice kabeln” (den grova koax kabeln som går från närmaste delningspunkt till Er fastighet och slutar på Er husvägg i den så kallad överlämningspunkten). Kabeln ska grävas ner ca 30 cm.

  Om en ny delningspunkt ska installeras ska minst två nya medlemmar anslutas på denna delningspunkt.

  Fastighetsägaren svarar för att det finns ett antennät i fastigheten, vilket kopplas till överlämningspunkten.

  Allt material i antennätet skall vara KTV-märkt (uttag-kablar o skarvar).

   

  Comments are closed.