• Priser

    Om fastigheten inte är ansluten gäller följande.

    Medlemsavgift är 7000 kronor exklusive för årets årsavgift. Kontakta Ingrid Bäckström 070 5360794

    Kabel/grävnings kostnaden kan variera på grund av avståndet till fördelningsskåp. Kontakta Peters Bäcklund 070 5905566

    Ni kan även köpa Fastighetsinstallationen direkt av BDTV till fasta priser ( första antennuttaget 700 :- övriga 500:- st)



    Comments are closed.